Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului: “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale”. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul  „Dezvoltarea abilităţilor manageriale” s-a desfăşurat în perioada 8-11 septembrie  2008  între orele 9:00 – 15:00  la sala de cursuri a CCIA Buzău şi a fost susţinut de  doamna Ana GIOVANI, lector cu o prodigioasă experienţă în domeniu.

CCIA Buzău este autorizată ca furnizor de formare pentru acest curs, iar diplomele au fost eliberate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Obiectivele cursului: capacitatea de a lua decizii potrivite; gestionarea priorităţilor; diferenţierea managementului de leadership; delegarea sarcinilor; înţelegerea conceptului de muncă în echipă, precum şi rolul fiecărui membru în echipă; conştientizarea nivelului de management ce trebuie aplicat în funcţie de situaţie.

Temele ce s-au dezbătut sunt:  – Management de la teorie la practică; Tipuri de manageri şi stiluri de management în managementul firmei;  Comunicare şi negociere în afaceri; Conducerea indivizilor şi grupurilor;  Evaluarea şi planul de afaceri în managementul performant.

Au participat reprezentanţii a 31 societăţi comerciale din judeţul Buzău.