Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului: “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale “.Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul  „FONDURI STRUCTURALE” s-a desfăşurat în perioada 4-7 august  2008,  între orele 9:00 – 15:00  la sala de cursuri a CCIA Buzău şi a fost susţinut de  doamna Anca DANŢEŞ.

Obiectivele cursului:
– Participanţii să  înţeleagă care sunt elementele cheie (etapele) ale  Managementului Ciclului de Proiect şi ale Matricei logice că să poată să le aplice în cadrul proiectelor finanţate din fonduri structurale;
– Participanţii să pregătească propuneri de finanţare în formatul UE – MCP, utilizat în accesarea fondurilor structurale;
– Participanţii să folosească tehnici adecvate pentru realizarea de planuri operaţionale şi sisteme de monitorizare, pentru implementarea propunerii de proiect  sau pentru evaluarea proiectului după finanţarea din fondurile structurale;
– Să fie conştienţi că în timpul fazelor proiectului managerii de proiect sunt responsabili pentru realizarea şi verificarea indicatorilor de calitate.

Temele ce s-au dezbătut sunt: Fonduri Structurale şi MCP – Ce sunt fondurile structurale; Accesarea fondurilor structurale şi modalităţi de informare cu privire la acestea; Etapele cheie în managementul ciclului proiectului., Etapele de Programarea şi Identificarea Proiectului – Procesul identificării proiectului şi tehnici folosite pentru o abordare participativă care corespunde solicitărilor Fondurilor Structurale; Fazele de programare specifică, sectoare şi arii prioritare pentru intervenţii potenţiale în România; idei de proiect şi programe pe Fonduri Structurale, Matricea Logică a Proiectului, Etapa de Formulare,  Etapele de Finanţarea şi de implementare,  Etapa de Evaluare, Monitorizarea.

Au participat reprezentanţii a 28 societăţi comerciale din judeţul Buzău.