Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului: “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale “. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul  „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE” s-a desfăşurat în perioada 8-11 iulie  2008  între orele 9:00 – 15:00  la sala de cursuri a CCIA Buzău.
CCIA Buzău este autorizată ca furnizor de formare pentru acest curs, iar diplomele au fost eliberate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Obiectivele cursului:
– cunoaşterea şi însuşirea noţiunilor şi tehnicilor legate de Managementul Resurselor Umane şi comunicarea cu personalul in vederea îmbunătăţirii abilităţilor manageriale;
– aprecierea corectă a performanţelor angajaţilor pe baza criteriilor elaborate, necesare pentru ocuparea posturilor;
– identificarea celor mai potrivite metode de analiză a posturilor ;
– dezvoltarea abilităţilor necesare selecţiei persoanelor în concordanţă cu profilul companiei şi responsabilităţile din fişa de post;
– cunoaşterea tipurilor şi metodelor de evaluare a performanţelor angajaţilor, construirea şi introducerea unui sistem de management al performanţei.

Temele ce s-au dezbătut sunt:  Strategia de resurse umane şi rolul ei în strategia companiei într-o economie de piaţă funcţională;  Politici şi proceduri de resurse umane; Funcţiile managementului resurselor umane:  Recrutare şi selecţie;  Elementele cheie pentru o recrutare eficientă; Abordarea pe baza competenţelor, Pregătirea fişei postului;  Procesul de selecţie;  Interviul;  Evaluarea performanţelor;  Training şi dezvoltare;     Identificarea nevoilor de instruire şi dezvoltare: nevoile organizaţiei, nevoile slujbei, nevoile personale; Managementul carierei personale;
Exemple de bune practici în UE în managementul resurselor umane.
Au participat reprezentanţii a 27 societăţi comerciale din judeţul Buzău.