Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale “.
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.
Cursul „Managementul financiar al proiectelor” s-a desfăşurat în perioada 16-18 iunie 2008, între orele 9:00 – 15:00 la sala de cursuri a CCIA Buzău.
Obiectivele cursului: îmbunătăţirea competenţelor grupului ţintă referitoare la managementul proiectelor cu finanţare nerambursabila; dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu instrumentele de management financiar (buget, flux de numerar, formulare de raportare financiară); cunoaşterea procedurilor de plată şi decontare.

Temele ce s-au dezbătut sunt: Definirea conceptului de Management Financiar al proiectelor; Planificarea şi controlul bugetului proiectului; Costuri eligibile / Costuri neeligibile într-un proiect; Proiectarea bugetului conform necesităţilor de dezvoltare identificate în cadrul companiilor şi în corelare cu Pachetul informativ al finanţatorului; Execuţia bugetului de proiect în directă corelare cu activităţile propuse şi obiectivele specifice ale proiectelor; Fluxul de numerar în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă; Corelarea fluxului de numerar cu resursele financiare disponibile ale companiei (Modalităţi de plată /decontare în cadrul unui proiect cu finanţare nerambursabila); Raportări Financiare – Modele de Raportare financiară; Întocmirea unei raportări financiare.
Au participat reprezentanţii a 19 societăţi comerciale din judeţul Buzău.