Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale “. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul „Leadership şi dezvoltare managerială” s-a desfăşurat în perioada 2-6 iunie 2008, între orele 9:00 – 15:00 la sala de cursuri a CCIA Buzău.
Acest curs s-a adresat celor care sunt permanent interesaţi de îmbunătăţirea abilităţilor pentru a conduce şi administra cu succes companiile în care lucrează în scopul creşterii afacerilor şi dezvoltării şi motivării resurselor umane pe care le au în subordine.
Scopul cursului: Dezvoltarea abilităţilor de leadership şi promovarea unui sistem de management performant şi competitiv pe piaţa UE.

Temele ce s-au dezbătut au fost: Management şi conducere/leadership; Leadership – definiţie şi teorii principale; Stiluri de leadership; Comunicare şi leadership; Rolul leaderului în diferite etape de dezvoltare a unei echipe eficiente; Rolul leaderului în dezvoltarea personalului; Dezvoltarea personalului o pârghie pentru dezvoltarea companiei şi motivarea oamenilor; Abilităţi cheie de business ale leaderului şi managerului; Abilităţi cheie de management ale leaderului şi managerului.
Au participat reprezentanţii a 18 societăţi comerciale din judeţul Buzău.