Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale ”
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul „MANAGEMENTUL PROIECTELOR” s-a desfăşurat în perioada 19-23 mai 2008 între orele 9:00 – 15:00 la sala de cursuri a CCIA Buzău.
CCIA Buzău este autorizată ca furnizor de formare pentru acest curs, iar diplomele au fost eliberate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Obiectivele cursului: îmbunătăţirea competenţelor grupului ţintă referitoare la managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi nu numai; dezvoltarea abilităţilor de planificare, coordonarea echipelor de lucru, managementul timpului şi managementul riscului; dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu instrumentele managementului de proiect.

Temele ce s-au dezbătut au fost: Managementul proiectului – concepte, definiţii; Probleme în implementarea proiectelor; Avantajele utilizării acestui instrument; Ciclul proiectului; Conducerea proiectelor / Echipe de lucru în cadrul proiectelor; Managementul riscului / Managementul conflictelor / Managementul timpului; Instrumente utile în managementul proiectului: Matricea cadrul logic a proiectului, Diagrama Gantt; Corelarea instrumentelor cu managementul financiar şi procedurile de achiziţii; Verificarea modului de obţinere a indicatorilor propuşi în proiect; Tehnici şi proceduri de monitorizare/evaluare; Prezentare modele de bună practică/Rele practici în managementul de proiecte.
Au participat reprezentanţii a 30 societăţi comerciale din judeţul Buzău.