Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului: “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale “. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul  „Planul de Afaceri” s-a desfăşurat în perioada 1-4 aprilie  2008  între orele 9:00 – 15:00  la sala de cursuri a CCIA. Buzău şi a fost susţinut de  doamna Dana Perţescu, lector cu o prodigioasă experienţă în domeniu.
Obiectivele cursului: dezvoltarea abilităţilor de a elabora planul de afacere propriu companiei;  dezvoltarea abilităţilor de a prezenta strategia de marketing a afacerii; asimilarea cunoştinţelor specifice de bază pentru realizarea prognozelor financiare şi indicatorilor financiari.

Temele ce s-au dezbătut:  Misiunea firmei, obiectivele pe termen lung şi cele pe termen scurt; Istoricul afacerii. Prezentarea Acţionariatului şi a Resurselor Umane; Strategia de marketing (Produse/Servicii, Promovare, Piaţa, Preţ, Furnizori, Strategia de Vânzări, Concurenţă; Prezentarea activităţii de producţie/servicii (prezentare teoretică şi exemple); Stabilirea necesităţii de a investii. Decizia de investiţie;   Previziuni financiare;  Prognoza de Venituri şi Cheltuieli.

Au participat reprezentanţii a 20 societăţi comerciale din judeţul Buzău.