Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău derulează în perioada ianuarie 2008 – ianuarie 2009, proiectul cu titlul: “Dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi a angajaţilor din societăţile comerciale din judeţul Buzău premisă a adaptării mai uşoare la dinamica pieţei concurenţiale “. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Phare 2005 /Coeziune Economică şi Socială/Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea continuă a abilităţilor managerilor şi personalului operativ din societăţi comerciale buzoiene pentru a se adapta mai uşor la dinamica pieţei concurenţiale.

Cursul  „Managementul achiziţiilor” s-a desfăşurat în perioada 17-21 martie 2008  între orele 9:00 – 15:00  la sala de cursuri a CCIA. Buzău şi a fost susţinut de  doamna Anca DANŢEŞ, lector cu o prodigioasă experienţă în domeniu.

Temele ce s-au dezbătut:  Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;  Procesul de achiziţie publică;  Programul anual al achiziţiilor publice şi reguli de estimare a valorii contractelor;  Alegerea procedurii;  Publicitate, posibilităţi de reducere a termenelor;  Autorităţi contractante;  Reguli de comunicare; Reguli generale de participare;  Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; dialogul competitiv ; negocierea cu şi fără publicarea anunţului de participare; cererea de oferte; concursul de soluţii; cumpărarea directă;  Sisteme speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică; Documentaţia de atribuire; Cerinţe minime de calificare;  Criterii de atribuire;  Evaluarea ofertelor; Atribuirea contractului de achiziţie publică; Soluţionarea contestaţiilor; Politici şi strategii în domeniul achiziţiilor publice;  Achiziţii speciale;  Proceduri de achiziţii aplicate în cadrul proiectelor finanţate cu 50 % din totalul investiţiei;  Modalităţi de întocmire a unui dosar de achiziţie.

Au participat reprezentanţii a 32 societăţi comerciale din judeţul Buzău.